Firma Archeologiczna ALTAMIRA od 2010 r. skutecznie wspomaga inwestorów prywatnych, instytucje państwowe, samorządy oraz firmy budowlane.

Altamira - Jakub Śliwiński

Sprawnie i fachowo prowadzimy nadzory i badania archeologiczne przy wszelkiego rodzaju inwestycjach budowlanych takich jak:

  • budowa domów jedno i wielorodzinnych
  • budowa dróg i obiektów mostowych
  • budowa instalacji wodnokanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych
  • budowa hal magazynowych i zakładów wytwórczych
  • budowa elektrowni wiatrowych i farm fotowoltaicznych.
  • rewitalizacja przestrzeni miejskich.

Prowadzimy nadzory archeologiczne, badania powierzchniowe, sondażowe i wykopaliskowe na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw: łódzkiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Przygotowujemy wyceny prac archeologicznych, programy badawcze oraz pomagamy inwestorom w uzyskaniu wszelkich wymaganych pozwoleń.

Wzięliśmy udział w kilkuset inwestycjach, za każdym razem dokładając wszelkich starań aby ten "przykry obowiązek" jakim dla inwestorów jest archeologia przerodził się w ciekawy i bezbolesny etap inwestycji.

Archaeologist icons created by Freepik - Flaticon

Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

Pierwszym krokiem do wypełnienia zapisów o ochronie zabytków jest uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.

Archaeology icons created by Freepik - Flaticon

Nadzór archeologiczny

Nadzór archeologiczny prac ziemnych związanych z prowadzoną inwestycją, rozpoznanie i zadokumentowanie wszelkich znalezisk archeologicznych.

Archeology icons created by Freepik - Flaticon

Badania wykopaliskowe

Najważniejsza metoda badawcza w dziedzinie archeologii. Polega ona na systematycznym i dokumentowanym fizycznym rozbiorze stanowiska archeologicznego na poszczególne jednostki stratygraficzne.

Archaeology icons created by wanicon - Flaticon

Badania sondażowe

Polegają na odsłonięciu niewielkiego fragmentu obszaru, w celu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia stanowiska archeologicznego.

Archaeologist icons created by Freepik - Flaticon

Badania powierzchowne

Nieinwazyjna penetracja terenu w celu odkrycia zabytków archeologicznych, wstępne rozpoznanie terenu.