Badania powierzchniowe

Jest to forma nieinwazyjnych badań archeologicznych polegających na prospekcji powierzchniowej terenu.

Nakazywana jest przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku dużych liniowych inwestycji takich jak np. budowa autostrad w początkowej ich fazie w celu weryfikacji istnienia i zasięgu zarejestrowanych w przeszłości stanowisk archeologicznych oraz odkrycia nowych.

Nic nie znaleziono

Spróbuj wyszukać ponownie wpisując inną frazę