Archaeologist icons created by Freepik - Flaticon

Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

Pierwszym krokiem do wypełnienia zapisów o ochronie zabytków jest uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.

Archaeology icons created by Freepik - Flaticon

Nadzór archeologiczny

Nadzór archeologiczny prac ziemnych związanych z prowadzoną inwestycją, rozpoznanie i zadokumentowanie wszelkich znalezisk archeologicznych.

Archeology icons created by Freepik - Flaticon

Badania wykopaliskowe

Najważniejsza metoda badawcza w dziedzinie archeologii. Polega ona na systematycznym i dokumentowanym fizycznym rozbiorze stanowiska archeologicznego na poszczególne jednostki stratygraficzne.

Archaeology icons created by wanicon - Flaticon

Badania sondażowe

Polegają na odsłonięciu niewielkiego fragmentu obszaru, w celu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia stanowiska archeologicznego.

Archaeologist icons created by Freepik - Flaticon

Badania powierzchowne

Nieinwazyjna penetracja terenu w celu odkrycia zabytków archeologicznych, wstępne rozpoznanie terenu.