Badania sondażowe

Jest to forma badań polegających na przecięciu fragmentu terenu inwestycji niewielkim wykopem archeologicznym w celu potwierdzenia występowania materiału zabytkowego.

Badania sondażowe zazwyczaj poprzedzają badania wykopaliskowe pozwalając na określenie zasięgu i specyfiki stanowiska archeologicznego co jest pomocne w precyzyjnym określeniu powierzchni i metodyki badań.

Nic nie znaleziono

Spróbuj wyszukać ponownie wpisując inną frazę