Uzyskanie zgody na prowadzenie badań archeologicznych

Zapis mówiący o przeprowadzeniu nadzoru lub wykopaliskowych badań archeologicznych na który inwestor natrafia w decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji budowalnej wywołuje zwykle niepokój związany ze znacznym opóźnieniem rozpoczęcia prac oraz ogromnymi kosztami, ale także z kolejnymi formalnościami urzędowymi.

Zazwyczaj koszty badań archeologicznych okazują się jednym z mniejszych „nieplanowanych” wydatków w trakcie inwestycji, a klienci zwykle są mile zaskakiwani łączną wyceną naszych prac. Jednocześnie staramy się zawsze jak najlepiej dostosować do harmonogramów prac budowlanych tak aby jak najbardziej ograniczyć ewentualne przestoje.

Zawsze jednak pierwszym krokiem do wypełnienia zapisów o ochronie zabytków jest uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.

Nasza firma działając jako pełnomocnik inwestora przeprowadza wszystkie czynności konieczne do uzyskania wymaganych ustawowo decyzji:

  • przygotowujemy program badań archeologicznych
  • przygotowujemy wymagane wnioski oraz składamy je do właściwego wojewódzkiego urzędu konserwatorskiego.
  • uzyskujemy zgodę właściwych jednostek muzealnych na przyjęcie ewentualnych zabytków archeologicznych
  • sporządzamy sprawozdania z prowadzonych czynności archeologicznych
  • uzyskujemy zgodę na rozpoczęcie lub kontynuację prac budowlanych po zakończeniu badań archeologicznych

Nic nie znaleziono

Spróbuj wyszukać ponownie wpisując inną frazę